Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

  • बलराम सर विदाई

सुरेन्द्र भट्टराई
सुरेन्द्र भट्टराई

शाखा अधिकृत

बालकृष्ण गुरागाईं
बालकृष्ण गुरागाईं

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)

सनोज कुमार विश्वास
सनोज कुमार विश्वास

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर