Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

बालकृष्ण गुरागाईं

  • बालकृष्ण गुरागाईं

बालकृष्ण गुरागाईं


बालकृष्ण गुरागाईं
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल guragainbk77@gmail.com
सम्पर्क 9842646409
ठेगाना Mangsebung Ga. Pa. 1, इलाम
बहाल मिति २०७१ आश्विन ५