Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

हर्कराज राई

  • हर्कराज राई

हर्कराज राई


हर्कराज राई
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9844629290
ठेगाना देउमाई ३ इलामदेउमाई 3, इलाम
बहाल मिति २०६६ बैशाख १५