Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

Jagannath Niroula

  • Jagannath Niroula

Jagannath Niroula


Jagannath Niroula
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9862633533
ठेगाना ilam 9, इलाम
बहाल मिति २०७७ भाद्र ७