Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

लक्ष्मण ढुङ्गेल

  • लक्ष्मण ढुङ्गेल

लक्ष्मण ढुङ्गेल


लक्ष्मण ढुङ्गेल
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852681861
ठेगाना देउमाई न‍ पा- ५ धुसेनी इलामdeumai 5, इलाम
बहाल मिति २०७७ भाद्र २५