Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

सुचना

यस कार्यालयले  मिति 2073 साल माघ महिनाकाे 19 गतेबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी  श्री जनकराज दाहाल ज्यूकाे समुद्घाटनमा कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरी नागरिकता प्रमाण-पत्र  वितरण गर्न सुरू गरेकाे व्यहाेरा सम्वन्धित सबैमा जानकारीकाे लागि अनुराेध छ ।