Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 लक्ष्मण ढुङ्गेल लक्ष्मण ढुङ्गेल कार्यालय प्रमुख 9852681861
2 बालकृष्ण गुरागाईं बालकृष्ण गुरागाईं नायब सुब्बा 9842646409
guragainbk77@gmail.com
3 Jagannath Niroula Jagannath Niroula नायब सुब्बा 9862633533
4 बिर बहादुर लिम्बु बिर बहादुर लिम्बु सहायक लेखापाल 9862622538
5 हर्कराज राई हर्कराज राई कार्यालय सहयोगी 9844629290
6 aaomangalbarebare aaomangalbarebare
aaomangalbarebare@moha.gov.np