Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , मंगलवारे, इलाम

Deumai Na.Pa.-4, Mangalbare, Ilam

कार्यालयकाे संगठन संरचना

10 महिना अगाडी

2076-12-03


१‍ कार्यालय प्रमुख- शाखा अधिकृत- १ जना

२ नायव सुब्बा- ३ जना

३ कम्प्युटर अपरेटर- १ जना

४ सहायक लेखापाल- १ जना

५ कार्यालय सहयाेगी- २ जना